Skriv ut den här sidan

Psykosocial mottagning

Psykologen/kuratorn tar emot dig som har problem som påverkar din psykiska hälsa.

Det kan till exempel röra sig om:

  • Depression/nedstämdhet
  • Stress
  • Sömnsvårigheter 
  • Ångest, spännings- och smärttillstånd 
  • Krisreaktioner 
  • Relationsproblem

Du bedöms utifrån ett helhetsperspektiv med hänsyn till din personliga historia, nuvarande livssituation och eventuella kroppsliga problem. Psykologen/kuratorn arbetar med behandlingmetoder anpassade efter dina behov.

Främsta arbetsmetoden är korttidspsykoterapi baserat på kognitiv beteendeterapi, KBT. Det innebär ett begränsat antal samtal kring överenskommet fokus. Behandling kan ske i grupp eller enskilt.

Om du önskar kontakt med oss ring mottagningssköterskorna på telefon 123 393 00.

Om du behöver hjälp vid depression, panikångest eller social fobi kan du även kontakta Internetpsykiatrin. Behandlingen består av kognitiv beteendeterapi, KBT, och förmedlas via Internet.