Skriv ut den här sidan

Diabetesmottagning

Vi hjälper till med regelbundna kontroller av blodsocker, blodtryck, vikt och utför fotstatus.

Alla våra diabetespatienter kallas till regelbundna besök. Om du inte har blivit kallad på ett tag kan du själv boka en tid hos din läkare för uppföljning av din diabetes.

Vi förskriver diabeteshjälpmedel för egenkontroller såsom glukosmätare och testmaterial. Vi informerar om sjukdomen, lär dig hur du utför självtester samt ger kost och motionsråd.

Välkommen till oss!

Natalia Trazie 
Helene Värme

Diabetessjuksköterskor