Skriv ut den här sidan

Astma/KOL - sjuksköterskemottagning

Vi hjälper dig som har kroniska luftvägsbesvär och ger dig extra stöd.

Vi genomför spirometrier, som är en kontroll av lungfunktionen. Du får information om din sjukdom, hjälpmedel och hur du ska ta dina mediciner.

Du får även träna inhalationsteknik. Vi följer upp behandlingsresultatet genom ett läkarbesök och kontrollerar att du använder rätt medicin och tar rätt dos.

För att komma till oss måste din läkare först skriva en remiss.

Du kan även få stöd och hjälp att sluta röka.

Mer information

på 1177 Vårdguidens webbplats hittar du mer information om astma och KOL. Där kan du även läsa information om att sluta snusa och röka.