Medicinska sekreterare

Här hittar du de medicinska sekreterare som jobbar hos oss. 

Susanne Ahlqvist

Chef

Tarja Benaouda

Carola Forsgren

Anne Johnsén

Barbro Sundell

Helena Östberg